Operativni centar

Stovarište

U okviru OPERATIVNOG CENTRA, MiB-proing pruža usluge prodaje građevinsnkog materijala za grube i završne građevnske radove.

Zanatske radionice

Zanatsko-građevisnke radionice funkcionišu u okviru OPERATIVNOG CENTRA za potrebe GRAĐEVINSKE OPERATIVE …

Mehanizacija

Za potrebe građevinske operative MiB proing raspolaže sa građevinskom mehanizacijom koje obuhvala široku primenu…