Niskogradnja

Niskogradnja

MIB proing se bavi u okviru niskogradnje, izgradnjom: pešačkih i biciklističkih staza sa zastorom od betonskih prefabrikovanih ploča (behatona) i od betona, betonskih podnih ploča kod industrijskih objekata, pristupnih i gradilišnih puteva od tucanika (makadama), priprema podloge saobraćajnica benzinskih pumpi i auto perionica, platoa, parternih uređenja, terena i slobodnih površina, potpornih zidova (betonskih, armirano betonskih i zidanih), manjih nasipa, temelja u jednostavnim geotehničkim uslovima.
U okviru projektovanja pružamo sledeće usluge: projektovanje potpornih zidova (betonskih, armirano betonskih, zidanih) i svih vrsta temelja u jednostavnim geotehničkim uslovima.
Pored navedenih usluga izvođenja i projektovanja u oblasti niskogradnje, MiB proing pruža usluge održavanja saobraćajnica u zimskim uslovima.

POPLOČAVANJE TROTOARA I  PRISTUPNIH PUTEVA

UREĐENJE PLATOA

PODNE PLOČE

PARTERNA UREĐENJA

POTPORNI ZIDOVI, FUNDIRANJA

Najviši kvalitet radova!