Proizvodnja

Betonska galanterija

U okviru betonske galanterije formirana je proizvodnja vibropresovanih behaton ploča, proizvedene sa …

Praškasti materijali

U okviru praškaste proizvodnje proizvode se materijali koji imaju široku potrošnju u izvođenju završnih građevisnkih radova

Tečni materijali

Proizvodimo materijale koji imaju široku potrošnju u izvođenju završnih građevisnkih radova. Tečne materijale koji se proizvode…