O nama

Preduzeće MIB proing osnovano je 1993. godine sa sedištem u Paraćinu. Sa preko 25 godina postojanja projetkovano je više stotina objekata.

Preduzeće MIB u početku je radlio kao projektni biro, da bi se vremenom razvilo u građevinsko preduzeće koje se osim projektovanja bavi i izvođenjem građevinskih radova na objekatima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, kao i proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala.

Sa preko 25 godina postojanja projetkovano je više stotina objekata. U okviru projektne dokumentacije za objekte visokogradnje izrađuju se projekti arhitekture (eksterijeri i enterijeri); konstrukcija; vodovoda i kanalizacije objekata; elektroinstalacija; mašinskih instalacija; energetske efikasnosti objekta i protivpožarne zaštite. a pored izrade projektne dokumentacije preduzeće se bavi i pribavljanjem ili izradom dokumentacije za ozakonjenje (legalizaciju) objekata, zatim snimanje postojećih stanja objekata radi rekonstrukcije, dogradnje ili rušenja, kao i pribavljanjem ostale tehničke dokumentacije
Sa iskustvom od preko 20 godina u izvođenju građevinskih radova, MiB proing je izvodio radove na ražličitim objektima visokogradnje. Određeni objekti su izvođeni po sistemu “ključ u ruke” dok su neki izvođeni do određene faze (grubi ili završni građevinski radovi). Do danas je izvedeno, dograđeno, rekonstruisano i sanirano više stotina objekata različitih funkcija i namena, u šta spadaju: porodične kuće, stambene zgrade, proizvodne i poljoprivredne hale, poslovni objekti, hoteli, apartmanska naselja kao i mnogi drugi objekti.

U poslovima niskogradnje izvođeni su radovi na: pripremama putne podloge, postavljanju putnih ivičnjaka, putne rigole, putnih propusta, parternom uređenju dvorišta, uređenju platoa i pristupnih saobraćajnica u okviru proizvodnih pogona, gradskih pešačkih trotoara i trgova.
Od poslova hidrogradnje MiB proing je izvodio radove na izgradnji unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u visokogradnji, rezervoara, bazena, fontana, otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda (armirano betonski, obloženi kamenom, zemljani), kanalizacionih i vodovodnih šahti, ponirnih jama, uređenju bujičnih potoka, bunara i sistema za navodnjavanje (dvorišta, parkova, terena i drugih slobodnih površina).

Građevinsku operativu čine iskusni inženjeri, tehničari i gradjevinski radnici različitih profila koji su spremni da ogovore na sve zahteve tržišta. Svoje znanje i veštine konstantno usavršavaju prateći savremene trendove u građevinarstvu.

Već 10 godina MiB proing se bavi proizvodnjom građevinskog materijala. Proizvodnja je podeljena u proizvodnju betonske galanterije, praškastu i tečnu proizvodnju. Od betonske galanterije proizvode se presovane behaton kocke, rigole i betonski blok. Proizvodi praškastih materijala imaju široku primenu u građevinarstvu, naročito za završne građevinske radove i odnose se na proizvodnju lepka za keramiku, kamen, stiropor, kamenu vunu, mašinskog maltera, špric maltera i masu za izravnanje. Tečna proizvodnja se odnosi na proizvodnju podloge za fasadu ili završno krečenje zidova i akrilne fasade koja ima primenu u završnim građevinskim radovima, hidrozaštitni premaz i beton kontakt.

Uspeh preduzeća MiB proing meri se brojem zadovoljnih klijenata, saradnika i investitora čime MiB proing teži da ostane i bude Vaš

SIGURAN PARTNER !