Hidrotehnika

Hidrotehnika

„MIB proing se bavi u okviru hidrotehnike, izgradnjom: unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje, razervoara, bazena, fontana, kanala za odvodnjavanje (armirano betonski, obloženi kamenom, zemljani), cevastih propusta, sistema za površinsko odvodnjavanje atmosferskih voda (kanaleta, rigola i linijskih slivnika), rečnih slapišta (reka do 10 m širine i 1m dubine), bunara i sistema za navodnjavanje (dvorišta, parkova, terena i drugih slobodnih površina).
U okviru projektovanja pružamo usluge: projektovanja unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje, projektovanje bazena, fontana i rezervoara.

BAZENI I FONTANE

JAME I ŠAHTE

PROPUSTI I KANALI

Najviši kvalitet radova!