Betonska galanterija

Betonska galanterija

U okviru betonske galanterije formirana je proizvodnja vibropresovanih behaton ploča (proizvedene sa ili bez habajućeg sloja, u crnoj, bordo-crvenoj ili cement sivoj boji), kanaleta i betonskog bloka.

Modele koje izrađujemo su:

Od vibropresovanih proizvoda izrađujemo i kanalete:

Takođe u ponudi betonske galanterije proizvodimo i vibropresovani betonski blok model:

K1 klasik

 

Model “K1” vibropresovanih betonskih ploča pravougaonog oblika 20×10 cm (odnos dužine i širine 2:1), što mu daje mogućnost različitih kombinacija sa drugim modelima. Takođe zahvaljujući svojim dimenzijama može se slagati po krivudavim putanjama, čime se dobija vrlo efektna razigrana površina, a zbog preklopa se mogu sakriti promene dužina radijusa. Odnos površine i debljine modela je takav da se može koristiti na parkinzima i zastorima kolovoznih konstrukcija industrijskih objekata. Posebno je interesantan slog “riblja kost” koji omogućava dobru međusobnu vezu elemenata, pa se može koristiti i na zahtevnijim površinama (površine sa većim obimom saobraćaja, npr. kod industrijskih objekata).

Parametri

Osobine proizvoda:

⦁ Velika mogućnost kombinovanja sa drugim modelima
⦁ Veliki opseg primene
⦁ Pogodan za frekventne saobraćajnice i parkinge
⦁ Velika čvrstoća i dobra homogenizacija elementa
⦁ Visoka otpornost na klizanje
⦁ Otpornost na mraz i so
⦁ Lako održavanje
⦁ Mogućnost brze i lake rekonstrukcije posle intervencija na podzemnim instalacijama

Tehničke karakteristike:

⦁ Debljina: 6 cm
⦁ Dimenzije: 20x10x6 cm
⦁ Masa po komadu: 2,7 kg/kom
⦁ Komada: 50 kom/m2
⦁ Težina po kvadratu: 135 kg/m2
⦁ Sadržaj palete: 10,8 m2/paleti
⦁ Paleta: 1.458 kg
⦁ Dostupne boje: cement siva, crna, bordo-crvena
⦁ Obrada: jednoslojne, dvoslojne

Primena:

⦁ Dvorišta
⦁ Terase
⦁ Trgovi
⦁ Trotoari
⦁ Stepeništa
⦁ Parkinzi

Instalacija / ugradnja:

⦁ debljina sloja za polaganje ploča 3 – 5 cm
⦁ fuge ispuniti do vrha ploče kvarcnim peskom granulacije 0,3 – 1,2 mm
⦁ završno ravnanje i zbijanje površine vrši se vibro pločom max. mase 150 – 220 kg sa ugrađenom silikonskom gumom

K2 klasik

 

Model “K2” vibropresovanih betonskih ploča kvadratnog oblika 20×20 cm. Kombinovanjem sa modelima iz “K” linije dobijaju se interesantni slogovi i efektne površine. Slaganjem samo ovog modela dobija se vrlo elegantna površina, jer svojom dimenzijom je podesan za manje površine, ali i za velike prostore. Odnos površine i debljine modela je takav da se preporučuje primena na parkinzima i saobraćajnicama.

Parametri

Osobine proizvoda:

⦁ Velika mogućnost kombinovanja sa drugim modelima
⦁ Veliki opseg primene
⦁ Jednostavna i brza ugradnja
⦁ Velika čvrstoća i dobra homogenizacija elementa
⦁ Visoka otpornost na klizanje
⦁ Otpornost na mraz i so
⦁ Lako održavanje
⦁ Mogućnost brze i lake rekonstrukcije posle intervencija na podzemnim instalacijama

Tehničke karakteristike:

⦁ Debljina: 6 cm
⦁ Dimenzije: 20x20x6 cm
⦁ Masa po komadu: 5,4 kg/kom
⦁ Komada: 25 kom/m2
⦁ Težina po kvadratu: 135 kg/m2
⦁ Sadržaj palete: 10,8 m2/paleti
⦁ Paleta: 1.458 kg
⦁ Dostupne boje: cement siva, crna, bordo-crvena
⦁ Obrada: jednoslojne, dvoslojne

Primena:

⦁ Dvorišta
⦁ Terase
⦁ Trgovi
⦁ Trotoari
⦁ Integrisane ulice
⦁ Parkinzi

Instalacija / ugradnja:

⦁ debljina sloja za polaganje ploča 3 – 5 cm
⦁ fuge ispuniti do vrha ploče kvarcnim peskom granulacije 0,3 – 1,2 mm
⦁ završno ravnanje i zbijanje površine vrši se vibro pločom max. mase 150 – 220 kg sa ugrađenom silikonskom gumom

K3 behaton

 

Osnovna karakteristika modela “K3” je odličan sistem uklapanja jedinica, gde jednu ploču opšivaju četiri bočne i dve čeone ploče čime se postiže izuzetana stabilnost popločane površine. Lakoća postavljanja, velika funkcionalnost, dugotrajnost i osećaj udobnosti pri korišćenju, čine ga idealnim za popločavanje površina sa frekventnim saobraćajem, te se preporučuje za izradu platoa za kamione, parkinge, rampe za teretni saobraćaj, skladišne prostore.

Parametri

Osobine proizvoda:

⦁ Pogodan za vozne površine velike frekventnosti saobraćaja
⦁ Može se postavljati na teren u nagibu
⦁ Jednostavna i brza ugradnja
⦁ Velika čvrstoća i dobra homogenizacija elementa
⦁ Visoka otpornost na klizanje
⦁ Otpornost na mraz i so
⦁ Lako održavanje
⦁ Mogućnost brze i lake rekonstrukcije posle intervencija na podzemnim instalacijama
⦁ Ne kombinuje se sa drugim modelima

Tehničke karakteristike:

⦁ Debljina: 6 cm
⦁ Dimenzije: 20×16(telo-11)x6 cm
⦁ Masa po komadu: 3,7 kg/kom
⦁ Komada: 35 kom/m2
⦁ Težina po kvadratu: 135 kg/m2
⦁ Sadržaj palete: 10 m2/paleti
⦁ Paleta: 1.350 kg
⦁ Dostupne boje: cement siva, crna, bordo-crvena
⦁ Obrada: jednoslojne, dvoslojne

Primena:

⦁ Proizvodni pogoni
⦁ Platoi većeg opterećenja
⦁ Garažni prilazi i parkinzi
⦁ Dvorišta
⦁ Integrisane ulice

Instalacija / ugradnja:

⦁ debljina sloja za polaganje ploča 3 – 5 cm
⦁ fuge ispuniti do vrha ploče kvarcnim peskom granulacije 0,3 – 1,2 mm
⦁ završno ravnanje i zbijanje površine vrši se vibro pločom  max. mase 150 – 220 kg sa ugrađenom silikonskom gumom

kanaleta

 

Kanaleta dimenzija 25x35x8 cm je element za odvodnjavanje koji se proizvodi od vibropresovanog betona. Dubina kanala kod ove kanalete je 3 cm, a širina dela kojim se prihvata voda je 19 cm što joj omogućava adekvatno odvodnjavanje. Posebnim dizajnom rubova kanalete obezbeđuje se minimalan udar pri prelazu automobila preko nje.

Parametri

Osobine proizvoda:

⦁ Primenjuje se na površinama gde se tretiranje voda rešava površinskim odvodnjavanjem
⦁ Lako održavanje
⦁ Jednostavna i brza ugradnja
⦁ Velika čvrstoća i dobra homogenizacija elementa
⦁ Otpornost na mraz i so

Tehničke karakteristike:

⦁ Debljina: 8 cm
⦁ Dimenzije: 25x35x8 cm
⦁ Masa po komadu: 13 kg/kom
⦁ Komada: 3 kom/m’
⦁ Težina po metru dužnom: 39 kg/ m’
⦁ Sadržaj palete: 81 kom/paleti
⦁ Paleta: 1.053 kg
⦁ Dostupne boje: cement siva
⦁ Obrada: jednoslojne

Primena:

⦁ Saobraćajnice
⦁ Platoi većih površina
⦁ Trotoari
⦁ Garažni prilazi i parkinzi
⦁ Dvorišta
⦁ Integrisane ulice

B1 betonski blokovi

B2 betonski blokovi

b1 i b2 betonski blokovi

Proizvodnja betonskih blokova sa opremom za izradu behaton ploča obezbeđuje im veliku preciznost i odličnu kompaktnost. Stoga se betonski blokovi proizvedeni u pogonima firme MIB proing mogu koristiti kao konstrukcijski, kod stambenih objekata, a u retkim slučajevima i kao estetski. Blokovi se proizvode u dve serije: serija odnosno dva modela “B1” i “B2”. Model “B1” se odnosi na vibropresovani betonski blok dimenzija 25x20x40 cm, a model “B2” na blok dimenzija 20x20x40 cm.

Parametri

Osobine proizvoda:

⦁ Velika preciznost u izradi
⦁ Veliki opseg primene
⦁ Laka i brza montaža
⦁ Otpornost na uticaje mraza i soli
⦁ Velika čvrstoća i dobra homogenizacija elementa
⦁ Otpornost na atmosferske uticaje
⦁ Lako održavanje

Tehničke karakteristike za model “B1”:

⦁ Dimenzije: 25x20x40 cm
⦁ Masa po komadu: 35 kg/kom
⦁ Komada: 12,5 kom/m2
⦁ Težina zida po kvadratu: 437,5 kg/m2
⦁ Sadržaj palete: 45 kom/paleti
⦁ Paleta: 1.575 kg
⦁ Dostupne boje: cement siva
⦁ Obrada: hrapava

Tehničke karakteristike za model “B2”:

⦁ Dimenzije: 20x20x40 cm
⦁ Masa po komadu: 25 kg/kom
⦁ Komada: 12,5 kom/m2
⦁ Težina zida po kvadratu: 312,5 kg/m2
⦁ Sadržaj palete: 60 kom/paleti
⦁ Paleta: 1.500 kg
⦁ Dostupne boje: cement siva

Primena:

⦁ Industrijski objekti
⦁ Ograde
⦁ Garaže
⦁ Šankovi
⦁ Magacini
⦁ Temeljni zidovi