Radionice

Zanatsko-građevinske radionice

Zanatsko-građevinske radionice funkcionišu u okviru OPERATIVNOG CENTRA za potrebe GRAĐEVINSKE OPERATIVE i/ili uslužnu obradu i izradu gređevinskih elemenata, radionice čine:

1. ARMIRAČKI POGON
2. STOLARSKA RADIONICA
3. BRAVARSKA RADIONICA
4. RADIONICA ZA IZRADU FERT GREDICA

ARMIRAČNICA

ARMIRAČKI POGON

U okviru armiračkog pogona prerađuje se armatura ražličitih profila (rebrasta i/ili glatka), koja se za potrebe sopstvene građevinske operative ili uslužno seče, savija i vezuje u armaturne koševe. Armiračnica je opremljena automatskom sekačicom i savijačicom za armaturu. Elementi od armature koji se izrađuju u armiračkom pogonu ima široku primenu u građevinarstvu u izradi temelja, temeljnih jastuka, stubova, greda, ploča, potpornih zidova itd.

STOLARNICA

STOLARSKA RADIONICA

Radionica u kojoj se za sopstvene potrebe građevinske operative ili uslužno obrađuje rezana građa i izrađuju elementi od drveta koji imaju široku primenu u građevinarstvu. U stolarnici se izrađuju elementi za krovnu konstrukciju (za monolitne krovove ili drvene krovne rešetke), unutrašnje dekoracije od drveta, letnjikovci i nadstrešnice.

BRAVARSKA RADIONICA

BRAVARSKA RADIONICA

Bravarska radionica specijalizovana za izradu svih konstruktivnih elemenata (čeličnih rešetki, rigla, stubova, jastuka) u izgradnji čeličnih hala, nadstrešnica, kao i ostalih objekata gde je čelik dominantan materijal u konstruktivnoj gradnji. Čelične kostrukcije se izrađuju i obrađuju za postrebe sopstvene građevinske operative i uslužno.

IZRADA FERT GREDICA

RADIONICA ZA IZRADU FERT GREDICA

Za sopstvenu građevinsku operativu ili uslužno livenje fert gredica za međuspratne konstrukcije kod objekata masivnog sistema gradnje.

Najviši kvalitet radova!