Praškasti materijali

Praškasta proizvodnja

U okviru praškaste proizvodnje proizvode se materijali koji imaju široku potrošnju u izvođenju završnih građevinskih radova. Praškasti materijali koji se proizvode imaju primenu u molerskim, fasaderskim, keramičarskim, malterskim i pripremnim radovima.

Praškasti materijali u molerskim i fasaderskim radovima:

Praškasti materijali u keramičarskim radovima:

Praškasti materijali u malterskim radovima:

Praškasti materijali pripremnim završnim radovima:

parakol s

Građevinski lepak koji se koristi za lepljenje termoizolacionih ploča od ekspandiranog polistirena (stiropora ili stirodura) na sve vrste podloga od betona, maltera, cigle siporeksa i sl. Podloga na koju se lepi termoizolaciona ploča mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Sadržaj vreće se dodaje u odgovarajuću količinu vode do dobijanja željene gustine i dobro izmeša. Posle 15 minuta, dobijenu masu treba još jednom promešati bez dodavanja vode. Otvoreno radno vreme je dva sata.
Način ugradnje: pripremljena masa se nanosi trakasto na rubove i tačkasto na sredinu termoizolacione ploče. Lepak mora da pokrije 60% površine ploče. Tako zalepljene ploče se nakon 1-2 dana tipluju. Posle toga termoizolacione ploče se obrađuju nanošenjem lepka (gletericom) u sloju debljine 2-3 mm i u njega se utiskuje mrežica za armiranje sa preklopom od 10 cm. Uglove na otvorima dodatno armirati dijagonalno. Završni sloj lepka se nanosi nakon 24h u debljini do 2 mm. Mrežica za armiranje treba da se nalazi u prvoj trećini debljine sloja lepka. Nakon potpunog sušenja (min. 7 dana) može se naneti zaštitna dekorativna fasada.

Parametri

POTROŠNJA: zavisno od podloge na koju se nanosi (5 do 7kg/m2)
⦁ SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
⦁ ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja
⦁ RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
⦁ PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

 • Lepljenje ekspandiranog polistirena (stiropora)
 • Lepljenje ekstrudiranog polistirena (stirodur)
 • Lepljenje zidne listele
 •  Izravnavanje zidnih površina

parakol s+

Građevinski lepak koji se koristi za lepljenje termoizolacionih ploča, od tvrdo presovane kamene vune, na sve vrste podloga od betona, maltera, cigle, siporeksa i sl. Lepak je na bazi cementa, lako se obrađuje i dobro prianja na podlogu. Podloga na koju se lepi termoizolaciona ploča mora biti nosiva, ravna i čista (bez prašine i masnoća). Sadržaj vreće se dodaje u odgovarajuću količinu vode do dobijanja željene gustine i dobro izmeša. Posle 15 minuta, dobijenu masu još jednom promešati bez dodavanja vode. Otvoreno radno vreme je dva sata.
Način ugradnje: pripremljena masa se nanosi trakasto na rubove i tačkasto na sredinu termoizolacione ploče. Lepak mora da pokrije 60% površine ploče. Tako zalepljene ploče se nakon 1-2 dana tipluju. Posle toga termoizolacione ploče se obrađuju nanošenjem lepka (gletericom) u sloju debljine 2-3 mm i u njega se utiskuje mrežica za armiranje sa preklopom od 10 cm. Uglove na otvorima dodatno armirati dijagonalno. Završni sloj lepka se nanosi nakon 24h u debljini do 2 mm. Mrežica za armiranje treba da se nalazi u prvoj trećini debljine sloja lepka. Nakon potpunog sušenja (min. 7 dana) može se naneti zaštitna dekorativna fasada.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od podloge na koju se nanosi (5 do 7kg/m 2 )
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
 • ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
 • PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

 • Lepljenje termoizolacionih tvrdopresovanih ploča (kamena vuna)
 • Lepljenje stiropora preko stiropora
 • Lepljenje stirodura preko stirodura

parakol p

Cementni lepak za pločice, koristi se za lepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica na podloge od betona, cigle, maltera, itd., unutra i napolju. U ovoj varijanti proizvodi se i podvrsta PARAKOL PU koja se koristi za lepljenje unutrašnje keramike i PARAKOL PS za lepljenje spoljašnje keramike. Materijal pruža visoku početnu i finalnu čvrstoću i adheziju. Apsolutno je vertikalno i horizontalno neklizajući. Površina na koju se nanosi mora biti čista, bez prašine, masnoće, boje, trošnih materijala, itd. Neophodno je kvašenje podloge pre nanošenja materijala. Sadržaj vreće se postepeno dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne formira homogena pasta. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja. Mešavinu treba ostaviti oko 10 minuta da odleži, pa je opet promešati.
Način ugradnje: lepak za pločice se razvlači (“češlja”) po podlozi pomoću zupčaste špahtle, kako bi se ravnomerno rasporedio po celoj površini. Pločice se postavljaju utiskivanjem na željenu poziciju. Nanešeni lepak treba pokriti pločicama u toku 20 minuta da bi se izbeglo formiranje “pokožice”, tj. pre nego što namaz lepka počne da se steže. Otvoreno vreme za rad: 20 min, a za manje popravke 30 min. Fugovanje zidova moguće je posle 3-8 h, a fugovanje podova posle 24h.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od veličine zubaca na špahtli i vrste podloge (4 do 6kg/m2 )
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
 • ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
 • PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

 • Lepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica
 • Lepljenje kamenih obloga, od cepanog poluobrađenog kamena

parakol p+p

Cementni lepak za pločice, koristi se za lepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica na podloge na kojima su već zalepljrne pločice. Pruža visoku početnu i finalnu čvrstoću i adheziju. Apsolutno je vertikalno i horizontalno neklizajući. Površina na koju se nanosi mora biti čista, bez prašine, masnoće, boje, trošnih materijala, itd.Postojeće pločice koje se prelepljuju moraju biti dobro zalepljene za podlogu. Lepak se postepeno dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne formira homogena pasta. Može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja. Mešavinu treba ostaviti oko 10 minuta da odleži, pa je opet promešati.
Način ugradnje: lepak za pločice se razvlači (“češlja”) po podlozi pomoću zupčaste špahtle, kako bi se ravnomerno rasporedio po celoj površini. Pločice se postavljaju utiskivanjem na željenu poziciju. Nanešeni lepak treba pokriti pločicama u toku 20 minuta da bi se izbeglo formiranje “pokožice”, tj. pre nego što namaz lepka počne da se steže. Otvoreno vreme za rad: 20 min, a za manje popravke 30 min. Fugovanje zidova moguće je posle 3-8h, a fugovanje podova posle 24h.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od veličine zubaca na špahli i vrste podloge (4 do 6kg/m 2 )
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
 • ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
 • PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

 • Lepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica na pločicu
 • Lepljenje kamenih obloga, od cepanog poluobrađenog i obrađenog kamena
 • Lepljenje mermernih i granitnih ploča

parakol pg

Lepak za pločice na cementnoj bazi. Koristi se za lepljenje podnih keramičkih pločica na podlozi od cementne košuljice preko instalacije podnog grejanja. Pruža visoku početnu i finalnu čvrstoću i adheziju. Apsolutno je neklizajući. Površina koju tretiramo mora da bude čista, bez prašine, masnoće, boje, trošnih materijala, itd. Neophodno je kvašenje podloge pre nanošenja materijala i premazivanje BETO-PAROM. Sadržaj vreće se postepeno dodaje u vodu uz stalno mešanje, dok se ne formira jednolična pasta.
Način ugradnje: može da se koristi mikser sa niskim brojem obrtaja. Mešavinu treba ostaviti oko 10 minuta da odleži, pa je opet promešati. Lepak za pločice se razvlači (“češlja”) po podlozi pomoću zupčaste špahtle, kako bi se ravnomerno rasporedio po celoj površini. Pločice se postavljaju utiskivanjem na željenu poziciju. Nanešeni lepak treba pokriti pločicama unutar perioda od 20 minuta da bi se izbeglo formiranje “pokožice”, tj. pre nego što namaz lepka počne da se steže. Otvoreno vreme za rad: 20 min, a za manje popravke 30 min. Fugovanje zidova: posle 3-8h; Fugovanje podova: posle 24h.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od veličine zubaca na špahli i vrste podloge (4 do 6kg/m2 )
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
 • ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +35°C
 • PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

⦁ Lepljenje podnih keramičkih pločica na površinama gde je predhodno postavljeno podno grejanje

paramalt špric

Cementni špric malter namenjen za ručnu i mašinsku primenu na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima izrađenim od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Ujednačava poroznost podloge i daje hrapavu površinu, što omogućava bolje prianjanje PARAMALT mašinskog maltera odnosno, služi kao vezivni most.
Nanosi se na čvrstu, čistu i suvu podlogu sa koje moraju biti uklonjeni slabo vezani delovi, masne mrlje i druge nečistoće. Može se nanositi na sve betonske površine (stare najmanje 2 meseca), zidove od opeke, bloka i kamena. U slučaju nanošenja maltera na zidove od opeke i bloka prethodna priprema podloge nije neophodna. Kod glatkih betonskih površina na kojima najčešće ima zaostalog ulja od oplate, neophodno je izvršiti grundiranje sa BETO-PAROM kako bi se omogućilo bolje vezivanje maltera na podlogu. Pre nanošenja špric maltera porozna podloga se može i dobro navlažiti, ali na zidu ne sme biti formiran film vode. Zatvaranje otvora od električnih i drugih instalacija treba završiti pre početka malterisanja.
Način pripreme: špric maltera vrši se mašinski, mešanjem suvog maltera sa vodom do potpune homogenizacije. Ostaviti da odstoji 10 min, zatim ponovo promešati. Po potrebi dodati vodu do postizanja odgovarajuće gustine maltera. Nanošenje se vrši u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski na prethodno pripremljenu podlogu u debljini po potrebi, max. 10 mm. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Direktno zagrevanje maltera nije dozvoljeno zato što se malter mora stvdnjavati ravnomerno. U slučaju izrazito visokih temperatura poželjno je malter održavati vlažnim tokom 48 h. Vreme sušenja maltera pre dalje obrade iznosi min. 10 dana po cm debljine maltera.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od veličine zubaca na špahli i vrste podloge (4 do 6kg/m2)
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
 • ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
 • PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

 • Pripremni nanos pre mašinskog malterisanja

paramalt

Krečno-cementni malter namenjen za mašinsko i ručno malterisanje unutrašnih zidova od blokova, cigle, siporeks blokova i betona. U proizvodnji paramalta koriste se prirodni materijali. Odlikuje se visokim kvalitetom i jednostavnom primenom. Sve površine pre nanošenja maltera moraju biti suve, čiste, odmašćene i bez mekanih i trošnih materijala
Način pripreme: priprema mase za mašinsko malterisanje vrši se u mašini za mašinsko malterisanje, a za ručno malterisanje u mešalici ili ručnim mikserom uz dodavanje vode do željene gustine. Nanosi se prskanjem crevom iz mašine, obično uz određivanje debljine metalnim vođicama, a zatim perdašenjem ravnjačom. Do 24 sata od nanošenja i ravnjanja može se konačno završiti obrada i sečenjem.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od debljine malterskog sloja (20 do 30kg/m2)
 • SKLADIŠTENJE: na izrazito suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
 • ROK UPOTREBE: do šest meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +35°C
 • PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

⦁ Mašinsko malterisanje svih zidnih i plafonskih površina.

olmo-par

Masa se koristi za izravnavanje podova pre postavljanja podnih obloga. Odlikuje se izuzetnom tvrdoćom i prijanjanjem na betonske površine, kao i dobrim razlivanjem, obezbeđujući idealnu podlogu za podne obloge. Sve površine pre nanošenja moraju biti suve, čiste, odmašćene i bez mekanih i trošnih materijala.
Način pripreme: praškastom materijalu dodati 25 – 30 % vode (do potrebne gustine) uz obavezno mešanje. Nakon razređivanja sačekati 15 min. da izađe vazduh, te nakon toga podesiti gustinu po želji eventualnim dodavanjem vrlo malo vode. Nakon razređenja masu ponovo blago promešati, a nakon toga izliti na željenu površinu. Nazubljenom gletaricom masu razvući u željenom sloju. Sitne neravnine nastale upotrebom nazubljene gletarice će same nestati i dobiće se idealno ravna površina. Nije preporučljivo nanositi u slojevima debljim od 3mm.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od neravnina poda i iznosi (1 do 3kg/m2)
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama
 • ROK UPOTREBE: do jedne godine u odgovarajućim uslovima skladištenja
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura ne može biti manja od +15°C do 25°C
 • PAKOVANJE: ventil vreće od 35kg (paleta 36 džakova)

Primena:

 • Izravnavanje betonskih površina pre izrade završnih podnih obloga