Tečni materijali

Tečna proizvodnja

U okviru tečne proizvodnje proizvode se materijali koji imaju široku potrošnju u izvođenju završnih građevisnkih radova. Tečne materijale koji se proizvode imaju primenu u molerskim i fasaderskim radovima, izradi hidroizolacije, vezama kod prekida-nastaka betoniranja.

Tečni materijali u molerskim i fasaderskim radovima:

Tečni hidoizolacioni premaz:

 • HIDRO-PAR (jednokomponentni hidroizolacioni premaz)

Tečni premazi za veze prekid-nastavak betoniranja:

 • BETO-PAR (premaz za betonske površine)

parafas podloga

Može se koristiti u enterijerima i eksterijerima. Koristi se pre nanošenja akrilnih fasadnih boja i dekorativnih maltera. Namenjena je za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost površine na koju se nanose akrilne fasadne boje ili dekorativni  malteri. Radi ujednačavanja završnog izgleda fasade podlogu tonirati u nijansi završnog sloja fasade.
Način ugradnje, se vrši nanošenjem na čvrstu, čistu i suvu podlogu na kojoj nema ostataka ulja. Pre upotrebe promešati i razrediti sa 15 do 20% vode. Za nanošenje koristiti dugodlaki valjak  ili četku.Nanošenje se vrši u jednom sloju. Vreme sušenja pri normalnim uslovima T=+23-25ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60%, pre nanošenja boje ili maltera iznosi min. 12h. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru. Visoka vlaga i niske temperature produžuju vreme sušenja.

Parametri

⦁ POTROŠNJA: 0,2 do 0,25kg/m2.
⦁ SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama.
ROK UPOTREBE: do osamnaest meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja.
⦁ RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
⦁ PAKOVANJE: filter džakovi od 35kg (paleta 36 džaka).

Primena:

⦁ Premaz pre nanošenja akrilnih dekorativnih maltera.
⦁ Premaz pre nanošenja polikolornih boja.
⦁ Premaz pre nanošenja fasadnih uljanih boja.

 

parafas zaribana fasada

Malter je u pastoznom stanju.Odlikuje se velikom čvrstoćom, vododbojnošću i dobrom obradivošću.Otporan na UV zračenje i atmosferske uticaje. Može se tonirati uodgovarajuću nijansu. PARAFAS- zaribanu fasadu nanositi na podlogu koja je čvrsta, ravna i čista, impregnirana PARAFAS podlogom.

Način ugradnje: pre nanošenja masu dobro promešati ručnim električnim mikserom.U cilju podešavanja konzistencije razrediti malom količinom vode (250-500 ml/25 kg) .Malter nanositi ručno , čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. Konačni izgled se postiže naknadnim operacijama pomoću plastične gleterice, dok je naneta masa još vlažna i obradiva. Zaribavanje se može vršiti kružnim, vertikalnim ili horizontalnim pokretima, do postizanja ravnomerne izbrazdanosti površine. Raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl. Ne raditi po direktnom suncu, jakom vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature produžuju i vreme vezivanja
maltera.

Parametri

 • GRANULACIJA: 0,8-1,5mm
 • POTROŠNJA: 3,00 do 3,25kg/m 2 .
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama.
 • ROK UPOTREBE: do osamnaest meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja.
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
 • PAKOVANJE: PVC kante od 25kg (paleta 27 kanti).

Primena:

⦁ Izrada spoljašnje dekorativne akrilne fasade.

hidro-par

Koristi se za zaptivanje bez spojnica ispod keramičkih pločica.Pogodan za podove i zidove podruma, prizemlja, sanitarnih čvorova i otvorenih terasa u kojima vladaju vlažni i mokri uslovi kao i na sistemima sa podnim grejanjem. Nije pogodan za upotrebu na podlogama koje su pod stalnim uticajem vode(bazeni) kao ni na starim keramičkim pločicama, obojenim površinama i asfalt betonu.
Način ugradnje, sve površine pre nanošenja moraju biti suve, čiste, odmašćene i bez mekanih i trošnih materijala.Nanosi boje se moraju ukloniti,a gornja površina mora biti ravna i premazana premazom BETO- PARom.Nerazblaženi premaz se nanosi pomoću četke, moher valjka ili raspršivača.Da bi se stvorio zatezni vodootporni slij neophodna su dva nanošenja ukupne debljine 1mm.Sušenje prvog sloja je 2-3h, a zatim se može naneti drugi sloj koji se suši oko 3h.Spojeve i ivice osigurati zaptivnom trakom i premazati još jedan put.Nakon 12h mogu se postavljati keramičke pločice koristeći lepak PARAKOLP. Optimalni uslovi rada su: temperatura i relativna vlažnost vazduha do 50%.Spoljašnje površine moraju imati minimalni nagib od 2,5% i bez udubljenja.Sušenje i očvršćavanje, u zavisnosti od vremenskih uslova, može biti brže ili sporije.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisnosti od neravnina površina na koje se nanosi (1,1 do 1,6kg/m 2 ).
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama.
 • ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja.
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
 • PAKOVANJE: PVC kante od 25kg (paleta 27 kanti).

Primena:

 • Pre lepljenja podnih i zidnih kermaičkih pločica.
 • Sprečavanje kapilarnog penjanja voda u konstrukcijama.
 • Zastita ravnih krovova, uz adekvatnu zaštitu premaza od mehaničkih oštećenja.
 • Premazivanje podrumskih i suterenskih zidova, uz adekvatnu zaštitu premaza od mehaničkih oštećenja.

betopar

Koristi se za za povećanje i ujednačavanje prijanjanja kod slabo upojnih, glatkih podloga visoke gustine pre malterisanja krečno-cementnim malterom PARAMALT-om i hidroizolacionim premazom HIDRO-PAR-om. Preporučljiv za glatke betone, kao i za fabrički gotove betonske površine. Može se koristi i kao podloga kod lepljenja pločice na pločicu lepkom (PARAMALT P+P). Način ugradnje, sve površine pre nanošenja moraju biti suve, čiste, odmašćene i bez mekanih i trošnih materijala. Pre upotrebe promešati i dobro homogenizovati proizvod. Nerazređen premaz se nanosi četkom ili dugodlakim
valjkom u jednom sloju. Moguće je mašinsko nanošenje, odgovarajućom opremom. Vreme sušenja do nanošenja maltera ili hidroizolacije iznosi minimalno 4h. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja.

Parametri

 • POTROŠNJA: zavisno od hrapavosti podloge na koju se nanosi (0,5kg/m 2 ).
 • SKLADIŠTENJE: na suvom mestu u originalnom pakovanju na paletama.
 • ROK UPOTREBE: do šesti meseci u odgovarajućim uslovima skladištenja.
 • RADNA TEMPERATURA: temperatura okoline i zida mora biti veća od +5°C a manja od +30°C
 • PAKOVANJE: PVC kante od 20kg (paleta 27 kanti).

Primena:

 • Nastavak betoniranja ploča, stubova, greda.
 • Pre nanošenja maltera na zid ili plafon.
 • Pre postavljanja hidroizolacije.
 • Posle ankerisanja armature u postojeće betone, a pre betoniranja.